UE inițiază măsuri de protecție pentru jurnaliști și activiștii pentru drepturile omului

Uniunea Europeană are nevoie de reguli împotriva acțiunilor legale supărătoare menite să reducă la tăcere vocile critice, potrivit comisiilor parlamentare pentru libertăți civile și afaceri juridice.

Instituțiile Uniunii Europene plănuiesc să adopte măsuri legislative în ajutorul jurnaliștilor și activiștilor pentru drepturile omului și societății civile. Comisia a inițiat un proiect pentru a adopta până în 2023 o directivă prin care să combată procesele abuziv intentate împotriva acestor categorii sociale,  care acum se află în stadiul de dezbatere publică.

Totodată, Parlamentul European inițiază un proiect de lege pentru combaterea fenomenului denumit la nivel european SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Comitetele pentru libertăți civile și afaceri juridice au adoptat joi cu 63 de voturi pentru, 9 împotrivă și 10 abțineri, un raport privind inițiativa legislativă.

În raport, acestea subliniază dezechilibru de putere și resurse între reclamanți și inculpați, care subminează frecvent dreptul la un proces echitabil. Deputații europeni sunt deosebit de îngrijorați de faptul că SLAPP-urile sunt finanțate din bugetele de stat și sunt utilizate concomitent cu alte măsuri de stat împotriva mass-media independente, a jurnalismului și a societății civile.

Măsuri de protecție a victimelor și sancționarea agresorilor

Proiectul de raport adoptat de comitete solicită Comisiei să analizeze cele mai bune practici aplicate în prezent în afara UE SLAPP-urilor și să prezinte un pachet de măsuri, inclusiv legislația. Potrivit deputaților, acestea ar trebui să includă:

  • un cadru legal ambițios în viitoarea lege privind libertatea mass-media;
  • prevenirea „turismului calomniei“ sau „comercial Forum“ prin reguli privind defăimarea, previzibile și uniforme, precum și prin stabilirea soluționării cazurilor de către instanțele din circumscripția reședinței pârâților;
  • reguli privind concedierea anticipată stabilite unitar la nivelul instațelor de judecată, astfel încât SLAPP-urile să poată fi oprite rapid pe baza unor criterii obiective, precum și numărul și natura proceselor sau acțiunilor introduse de reclamant, alegerea jurisdicției și a legii sau existența unui dezechilibru clar și împovărător de putere;
  • sancțiuni pentru reclamant dacă nu justifică motivul pentru care acțiunea sa nu este abuzivă, reguli care să asigure luarea în considerare a motivelor abuzive chiar dacă nu se acordă concedierea anticipată și plata costurilor și daunelor suferite de victimă;
  • garanții împotriva SLAPP-urilor combinate , adică a celor care combină taxele de răspundere penală și civilă, și măsuri pentru a asigura că defăimarea (care este o infracțiune penală în majoritatea statelor membre, în ciuda solicitărilor pentru dezincriminarea acesteia de către Consiliul Europei și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ) nu poate fi folosită ca argument pentru SLAPP-uri;
  • o directivă a UE care stabilește standarde minime, care ar trebui să protejeze victimele, prevenind și sancționând utilizarea abuzivă a măsurilor anti-SLAPP , de exemplu, de către guverne autoritare care le armează pentru a-și proteja ONG-urile organizate de guvern;
  • ajutor financiar pentru asistență juridică și psihologică pentru victimele SLAPP-urilor și organizații care le asistă și pregătire adecvată a judecătorilor și avocaților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *